Faskine – Lokal afledning af regnvand

Få installeret faskine

Kommunernes behov for at aflaste kloaksystemet gør at mange kommuner i dag ikke vil have at regnvand afledes til kloaksystemet. Derfor sætter mange kommuner i dag krav om at bortskaffelsen af regnvand skal ske på egen grund. Dette kan gøres ved at få lavet kloakseparering eller ved etablering af en faskine på din grund:

Faskine

En faskine er et etableret hulrum i jorden hvor regnvandet opsamles og nedsiver fra.

Inden tagvand eller overfladevand fra belægninger ledes til en faskine, skal det passere igennem en sandfangsbrønd. Dette sørger for at faskinen ikke stoppes til af blade og snavs som løber ud med vandet.

Størrelsen og derved prisen for etablering af faskine afhænger af flere faktorer:

  • Størrelsen på arealet der skal afvandes.
  • Jordens evne til at nedsive regnvand.

Vand nedsiver langsommere i leret jord i forhold til sandet jord. Det betyder at en faskine der skal etableres i områder med leret jord skal dimensioneres meget større end en faskine der etableres i sandet jord.

Endvidere kan områder med høj grundvandstand gøre en faskine uanvendelig, da en faskine ikke kan opsamle vand hvis den i forvejen er fyldt med grundvand. Derfor er en undersøgelse af den pågældende jordbund nødvendig inden etableringen af faskine. Dette kan gøres ved en nedsivningstest.

Nedsivningen i faskine sker primært fra faskinens sider. Derfor bestræber man sig altid på at lave en faskine så lang og smal muligt, for sikre størst muligt nedsivningsareal.

En faskine skal placeres min. 5 m fra beboet bygning og 2 m fra skel.

Etablering af en faskine kan have økonomisk gevinst, idet du kan opnå hel eller delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget. Kontakt dit lokale forsyningsselskab for at finde ud af præcist hvor meget du kan få refunderet der hvor du bor.

Kontakt os gerne hvis du ønsker en pris på etablering af faskine.

Autoriseret kloakmester

Vores referencer

Som projektleder & arkitekt for COPI Group, har jeg med stor glæde arbejdet sammen med RD. Vi har sammen arbejdet på flere projekter, både renoveringer, konverteringer og nybyg. RD er kombinationen af tillid, pris og fleksibilitet, meget professionelle og løsningsorienterede, altid imødekommende fra første byggemøde til handover og opfølgning. De er uden tvivl en af vores første valg af entreprenør, i en til tider meget hektisk branche.

Copi Group logo
© Copyright - RD VVS, EL OG KLOAK