Vand i kælderen

Oplever du problemer med vand i kælderen?

Med et højvandslukke kan du sikre dit hus mod opstigende vand fra kloakken.

Klimaændringerne i dag medfører større nedbørsmængder og oftere og oftere oplever vi at de offentlige kloakker ikke kan følge med ved kraftige skybrud.

Hvis kapaciteten i kommunens kloakker ikke er tilstrækkelig ved et kraftigt regnskyl, vil spildevand blive presset tilbage gennem kloakkerne. Resultatet er at spildevand bliver trykket ind på de private grunde, hvor det flyder over i bygningernes installationer.

At få spildevand ind i kælderen er meget ubehageligt og kan medføre ødelagt inventar og skader på bygningen.

Et højvandslukke virker ved, at en klap som enten er placeret på den enkelte installation, eller som et hovedlukke i en brønd, forhindre af kloakvand kan blive presset tilbage og ind bygningen.

Der findes mange forskellige løsninger og den rette løsning afhænger af forskellige faktorer såsom udformningen af den eksisterende kloak og hvilke typer installationer, der skal beskyttes.

Har du vand i kælderen fra regnvand eller grundvand?

De øgede nedbørsmængder kan medføre en øget vandmængde i jorden, hvilket kan give problemer når kælderen skal holdes tør. Jorden omkring bygningen bliver opfugtet og våd og klart vand vil trænge ind gennem kældervægge eller kældergulvet.
I sådanne situationer kan et omfangsdræn være god en løsning.
Omfangsdræn kan med god vilje sammenlignes med en nedgravet tagrende rundt om huset. Et perforeret rør der lagt rundt om husets fundament, opsamler vandet fra jorden og leder det bort til kloakken.
Husets fundament bliver samtidigt fugtsikret med grundmursplader og drænplader, der samtidig isolerer husets kælder og skaber et bedre inde miljø.
Hos RD VVS, EL & KLOAK er vi eksperter i omfangsdræn, og vi hjælper dig med råd, vejledning og etablering af den rette løsning når kælderen skal holdes tør.
Læs mere om hvordan vi kan hjælpe dig under siden omfangsdræn.

Kontakt os for et tilbud

Hos RD VVS, EL & KLOAK er vi specialister i at skybrudssikre dit hus og vi hjælper med råd, vejledning og montering af den rette løsning for at sikre dit hus bedst muligt.
Kontakt os for et tilbud på din opgave i dag.

Autoriseret kloakmester

Vores referencer

 

Som projektleder & arkitekt for COPI Group, har jeg med stor glæde arbejdet sammen med RD. Vi har sammen arbejdet på flere projekter, både renoveringer, konverteringer og nybyg. RD er kombinationen af tillid, pris og fleksibilitet, meget professionelle og løsningsorienterede, altid imødekommende fra første byggemøde til handover og opfølgning. De er uden tvivl en af vores første valg af entreprenør, i en til tider meget hektisk branche.

Copi Group logo
© Copyright - RD VVS, EL OG KLOAK