Kloakseparering

Hvad er kloakseparering og hvem skal have det?

På grund af klimaændringer kræver flere og flere kommuner i dag, at spildevand og regnvand separeres fra hinanden. I daglig tale kaldes dette en kloakseparering.

Oftere og oftere oplever vi situationer hvor kloaknettet ikke kan følge med på grund af de store nedbørsmængder, hvilket er dyrt for samfundet, husejere og forsikringsselskaber.
Når det offentlige kloaknet overbelastes og ikke kan håndtere de store pludselige regnskyl, presses kloakvand tilbage gennem kloakken og laver skader på bygninger, og via overløb forurener det vores vandmiljø såsom søer og kyster.

Som en konsekvens heraf laver mange kommuner nu kloakseparering, og graver separate regnvandsledninger og adskiller derved kloakvandet og regnvandet.

For at husholdningernes kloaksystemer passer ind i det nye kloaksepareringssystem, kan du som grundejer af kommunen blive pålagt at få foretaget kloakseparering, og det er som grundejer dit ansvar at få dette udført.

Få lavet kloakseparering

Hos RD VVS, El & Kloak har vi stor erfaring med kloakseparering, og er således en solid samarbejdspartner i dit kommende kloakseparerings projekt.

Når man skal overholde kommunens påbud om kloakseparering kan det gøres på flere forskellige måder.
Enten ved at få nedgravet nye kloakrør samt en ny rensebrønd til dit regnvand som så ledes ud til det offentlige kloaknet. Eller ved etablering af en faskine hvis forholdene på din grund tillader det.

Alt afhængigt af hvilken løsning man vælger, kan der være økonomisk gevinst at hente, da man kan få tilbagebetalt noget af sit tilslutningsbidrag.
Vi anbefaler at du kontakter dit lokale tilslutningsselskab for nærmere information om præcis hvor meget du kan få tilbagebetalt.

Kontakt os for en dialog om hvilken løsning der matcher din grund bedst.

Autoriseret kloakmester

Vores referencer

Som projektleder & arkitekt for COPI Group, har jeg med stor glæde arbejdet sammen med RD. Vi har sammen arbejdet på flere projekter, både renoveringer, konverteringer og nybyg. RD er kombinationen af tillid, pris og fleksibilitet, meget professionelle og løsningsorienterede, altid imødekommende fra første byggemøde til handover og opfølgning. De er uden tvivl en af vores første valg af entreprenør, i en til tider meget hektisk branche.

Copi Group logo
© Copyright - RD VVS, EL OG KLOAK