Udvidelse af kloak

Vi klarer alle former for udvidelse og nyanlæg af kloak

Vi er et autoriseret kloakfirma og er fagspecialister i alt indenfor alt ny etablering af kloak.

Vi udfører alle former for nyanlæg af kloak til byggeri, både for private og erhverv.

Vi står klar til at hjælpe, hvad enten det er en ny kloak til nybyggeri, eller udvidelse af eksisterende kloak til en tilbygning.

Vi vant til at samarbejde med rådgivere, håndværkere og øvrige aktører og vi overdrager altid en perfekt kloak til overtagelse for VVS. Udover at lave kloak klar til vores egne VVS’er udfører vi også kloak for andre VVS-firmaer

Ingen opgaver er for store eller for små, vores dygtige folk er faguddannede og har stor erfaring med alle typer kloak opgaver og vi tilbyder gerne vores professionelle assistance.

Få lavet kloakseparering

På grund af klimaændringer kræver flere og flere kommuner i dag, at spildevand og regnvand separeres fra hinanden. I daglig tale kaldes dette en kloakseparering.

Oftere og oftere oplever vi situationer hvor kloaknettet ikke kan følge med på grund af de store nedbørsmængder, hvilket er dyrt for samfundet, husejere og forsikringsselskaber.
Når det offentlige kloaknet overbelastes og ikke kan håndtere de store pludselige regnskyl, presses kloakvand tilbage gennem kloakken og laver skader på bygninger, og via overløb forurener det vores vandmiljø såsom søer og kyster.

Som en konsekvens heraf laver mange kommuner nu kloakseparering, og graver separate regnvandsledninger og adskiller derved kloakvandet og regnvandet.

For at husholdningernes kloaksystemer passer ind i det nye kloaksepareringssystem, kan du som grundejer af kommunen blive pålagt at få foretaget kloakseparering, og det er som grundejer dit ansvar at få dette udført.

Hos RD VVS, El & Kloak har vi stor erfaring med kloakseparering, og er således en solid samarbejdspartner i dit kommende kloakseparerings projekt.

Når man skal overholde kommunens påbud om kloakseparering kan det gøres på flere forskellige måder.
Enten ved at få nedgravet nye kloakrør samt en ny rensebrønd til dit regnvand som så ledes ud til det offentlige kloaknet. Eller ved etablering af en faskine hvis forholdene på din grund tillader det.

Alt afhængigt af hvilken løsning man vælger, kan der være økonomisk gevinst at hente, da man kan få tilbagebetalt noget af sit tilslutningsbidrag. Vi anbefaler at du kontakter dit lokale tilslutningsselskab for nærmere information om præcis hvor meget du kan få tilbagebetalt.

Pris eksempler:

Priser er baseret på nedgravning i græsplæne uden belægning

Nedgravning af kloakrør:

Dybde 0-1 m i Jord .
• Ø 110 pp . FRA kr. 690,00 pr . LBM. inkl. moms
• Ø 160 pp . FRA kr. 800,00 pr . LBM. inkl. moms

Dybde 1-1,75 m.
• Ø 110 pp . FRA kr. 900,00 pr . LBM. inkl. moms
• Ø 160 pvc . FRA kr. 990,00 pr . LBM. inkl. moms

Nedgravning af brønde:

Ø315 rensebrønd inkl. beton dæksel og beton kegle, fra Kr. 9.000,00 inkl. moms

Ø315 sandfangsbrønd inkl. beton dæksel og beton kegle, fra Kr. 8.000,00 inkl. moms

Inkl.
Maskinopgravning , kloak materialer, udjævningsslag, lægning, tilfyldning med grus omkring rør/brønde og tilfyldning af rende med eksisterende Jord.

Ekskl.
Optagning samt reetablering af belægning er IKKE inkl.
Bortkørsel af overskudsjord er IKKE inkl.
Tilslutninger og fittings er IKKE inkl.

Autoriseret kloakmester

Vores referencer

Som projektleder & arkitekt for COPI Group, har jeg med stor glæde arbejdet sammen med RD. Vi har sammen arbejdet på flere projekter, både renoveringer, konverteringer og nybyg. RD er kombinationen af tillid, pris og fleksibilitet, meget professionelle og løsningsorienterede, altid imødekommende fra første byggemøde til handover og opfølgning. De er uden tvivl en af vores første valg af entreprenør, i en til tider meget hektisk branche.

Copi Group logo

© Copyright - RD VVS, EL OG KLOAK