Få etableret omfangsdræn

Har du problemer med fugt i kælderen, er et omfangsdræn en god løsning.
Et fugtigt fundament kan give skader på huset, og være årsag til at der kommer råd og svamp, som giver dårligt indeklima. Endvidere kan kælderen blive så fugtig, at den bliver ubrugelig.

Tegn på fugt i fundamentet kan være:

 • Fugtskjolder på vægge og gulv
 • Puds, der krakelerer og/eller falder af i flager
 • Saltudblomstringer

Et omfangsdræn er et afvandingsrør der lægges rundt om fundamentet. Omfangsdrænet bortleder det overskydende vand der opfugter kældervæggene. Dermed tørholdes fundamentet og man mindsker risikoen for vandskader. Drænslangen lægges i en såkaldt filterelement som enten består af ærtesten eller af filtergrus. I forbindelse med etableringen af et omfangsdræn, kan det være en god idé at isolere kældervæggene og derved spare på opvarmningen.  

Opgaver med omfangsdræn prissættes individuelt ud fra omstændighederne på det enkelte projekt.

Eksempel på omfangsdræn forløb

 • Opgravning rundt om huset til etablering af omfangsdræn.
 • Nedvaskning af fundament
 • Pudsning af fundament, +/- 2 cm. (Udposninger over +/- 2 cm på fundament afbankes på timeløn)
 • Sværtning af sokkel (fundament skal være diffusions åben uden sværtning, ved kælder til beboelse)
 • Etablering af 100 mm. Sundolit, med fibertex afsluttet med alu. drypkant
 • Etablering af dræn, 80×92 mm, 2stk. Ø315 spulebrønd og 1 stk. Ø315 sandfangsbrønd
 • Etablering af drænpumpe, (elarbejde inden i huset er ikke medregnet)
 • Etablering af 6 lbm. 110 mm. kloakrør
 • Etablering af 4 lbm. PELrør Ø40 mm.
 • Etablering af PELrør i eks. brønd
 • Opfyldning af 8m3 ærtesten omkredset af fibertex
 • Tildækning af rende

Priseksempler på omfangsdræn:

1.Etablering af omfangsdræn i 1,5 meters dybde. Pris pr. lbm. Fra 6.800,00 kr. inkl. moms

2.Etablering af omfangsdræn i 2 meters dybde. Pris pr. lbm. Fra 8.500,00 kr. inkl. moms

Illustration af omfangsdræn

Få tilbud på omfangsdræn snarest

Kontakt os igennem hjemmesiden, eller ved at ringe til os. Så tager vi en god dialog, og sørger for at du får et gennemarbejdet tilbud på etablering af omfangsdræn på din grund.

Autoriseret kloakmester

Vores referencer

 

Som projektleder & arkitekt for COPI Group, har jeg med stor glæde arbejdet sammen med RD. Vi har sammen arbejdet på flere projekter, både renoveringer, konverteringer og nybyg. RD er kombinationen af tillid, pris og fleksibilitet, meget professionelle og løsningsorienterede, altid imødekommende fra første byggemøde til handover og opfølgning. De er uden tvivl en af vores første valg af entreprenør, i en til tider meget hektisk branche.

Copi Group logo

© Copyright - RD VVS, EL OG KLOAK