Omfangsdræn med integreret isolering

Ny løsning med integreret isolering

Traditionelt er omfangsdræn en populær metode at komme fugtproblemer i bygninger til livs. Hos os bruger vi en ny metode til at omfangsdræne omkring et hus, nemlig kælderisolering med integreret dræn.

Kælderisolering med integreret dræn er udviklet i samarbejde med Rockwool, Wavin og Teknologisk Institut

Sådan virker det:

  1. Isoleringsbattsene fungerer som en svamp der suger fugt ud af fundamentet og den nærliggende jord.
  2. Isoleringsbattsene er lavet af stenuld og kan indeholde 94 liter vand for hver 100 liter stenuld. Isoleringsbattsene har en høj isoleringsevne både i tør som våd tilstand.
  3. Når måtterne er fyldt trækker vandet ned gennem isoleringen til det nederste batts hvor der ligger et integreret 100 mm drænrør. Herfra ledes vandet så videre på traditionel vis via drænrør frem til pumpebrønd og kloak.

Ved bygninger der er udsat for højt vandtryk anbefales det at der etableres en membran for at holde vandet ude. Her er det igen vigtigt at fundamentet er diffusionsåbent og kan ånde i begge retninger. Derfor anbefaler vi at fundamentet påføres en Vandex BB75.
En Vandex BB75 membran lader dampen fra huset passere igennem membranen, men vandmolekyler kan ikke passere membranen og derved komme ind i fundamentet.

Vi oplever en hurtigere udtørring af fundamenter ifht. når vi laver omfangsdræn med traditionelle metoder. (udtørringstiden – falder fra +12 mdr. til 3-4 mdr.)

Vi bruger denne metode, da den.:

  • Er skånsom ved gamle bygninger med svage fundamenter, da løsning kan udføres successivt og dermed bevares jordtrykket på fundamenterne i stort omfang.
  • Har høj isolerings evne, og høj lambdaværdi.
  • Overholder 2018 Bygningsreglements krav om 240 mm isolering ved alle kældre over 16 grader.
  • Er diffusions åben, kælderens indeklima bliver optimeret (vægge kan ”ånde” i begge retninger)
  • Kan anvendes i mere end én etages dybde under terræn modsat mange øvrige traditionelle løsninger (batts tåler stort jordtryk).
Autoriseret kloakmester

Vores referencer

 

Som projektleder & arkitekt for COPI Group, har jeg med stor glæde arbejdet sammen med RD. Vi har sammen arbejdet på flere projekter, både renoveringer, konverteringer og nybyg. RD er kombinationen af tillid, pris og fleksibilitet, meget professionelle og løsningsorienterede, altid imødekommende fra første byggemøde til handover og opfølgning. De er uden tvivl en af vores første valg af entreprenør, i en til tider meget hektisk branche.

© Copyright - RD VVS, EL OG KLOAK