Faskine - Lokal afledning af regnvand

Ring til os

Faskine

Kommunernes behov for at aflaste kloaksystemet gør at mange kommuner i dag ikke vil have at regnvand afledes til kloaksystemet. Derfor sætter mange kommuner i dag krav om at bortskaffelsen af regnvand skal ske på egen grund. Dette kan ske ved at etablere forskellige tiltag som beskrevet herunder:

 

En faskine er et etableret hulrum i jorden hvor regnvandet opsamles og nedsiver fra.

 

Inden tagvand eller overfladevand fra belægninger ledes til en faskine, skal det passere igennem en sandfangsbrønd. Dette sørger for faskine ikke stoppes til af blade og snavs som løber ud med vandet.

 

Størrelsen og derved prisen for etablering af faskine afhænger af flere faktorer:

 

•Størrelsen på arealet der skal afvandes.

•Jordens evne til at nedsive regnvand.

 

Vand nedsiver langsommere i leret jord i forhold til sandet jord. Det betyder at en faskine der skal etableres i områder med leret jord skal dimensioneres meget større end en faskine der etableres i sandet jord.

Endvidere kan områder med høj grundvandstand gøre en faskine uanvendelig, da en faskine ikke kan opsamle vand hvis den i forvejen er fyldt med grundvand. Derfor er en undersøgelse af den pågældende jordbund nødvendig inden etableringen af faskine. Dette kan gøres ved en nedsivningstest.

 

Nedsivningen i faskine sker primært fra faskinens sider. Derfor bestræber man sig altid på at lave en faskine så lang og smal muligt, for sikre størst muligt nedsivningsareal.

 

En faskine skal placeres min. 5 m fra beboet bygning og 2 m fra skel.

 

Pris nedgravning af 1 stk. bioblok, fra Kr. 1.500,00 inkl. moms

 

KONTAKT OS for et uforpligtende og gratis tilbud.

 

 

 

 

 

 

 

Telefon: +45 4453 8024

​Firmainformationer

 

RD VVS, EL & KLOAK

Marielundvej 46E St.

2730 Herlev

 

CVR: 31636043

Tel: +45 4453 8024

Copyright © All Rights Reserved