Garanti

Ring til os

GARANTI

LANDSDÆKKENDE GARANTI FOR EL & VVS ARBEJDER

 

Som medlem af TEKNIQ giver vi vores kunder en betryggende sikkerhed og garanti for dét arbejde vi udfører. TEKNIQ har nemlig etableret ELFO Garanti, der er en garantiordning for el-arbejder.

 

Garantiordningen har til formål at sikre, at en privat forbruger, der får medhold i en sag ved Ankenævnet for Tekniske Installationer, får kendelsen opfyldt, hvis installatøren ikke kan eller vil opfylde en kendelse. Ankenævnets formål er at medvirke til en nem, hurtig og billig løsning af uoverensstemmelser mellem private kunder og el-installatører.

 

Garantiordningen gælder kun for arbejder, der er udført af medlemmer af ELFO. Se derfor for en sikkerheds skyld efter el-mærket eller spørg installatøren.

 

Dækker udgifter op til 150.000 kr.

Garantiordningen dækker udgifter op til og med kr. 150.000,00 inkl. moms.

 

Hvem kan klage?

Private forbrugere kan klage over el-arbejder og leverancer, der ikke er bestilt udført til erhvervsmæssige formål.

 

Hvad kan man klage over?

En klage kan kun indbringes for Ankenævnet, hvis klagen i forvejen forgæves har været forelagt for el-installatøren. Man kan klage over næsten alt, dog ikke el-installatørens interne forretningsprincipper som f.eks. time- og materialepriser.

Læs mere http://www.tekniq.dk og http://www.el-vvs-anke.dk.

TEKNIQ Kvalitet ApS

 

For installatørerne skal der kun være én kontrolinstans, de skal henvende sig til, uanset om det drejer sig om auditering og tredjepartskontrol i forbindelse med:

 

  • godkendelse af KvalitetsLedelsesSystem (KLS)
  • godkendelse af VE-områderne: Solceller, solvarme, biobrændsel, varmepumper og jordvarme

 

Eller det drejer sig om

 

  • certificering af ISO 9
  • 001 systemer og ISO 14001
  • certificering af OHSAS 18001

 

Den kontrolinstans er TEKNIQ Kvalitet.​

​Firmainformationer

 

RD VVS, EL & KLOAK

Marielundvej 46E St.

2730 Herlev

 

CVR: 31636043

Tel: +45 4453 8024

Copyright © All Rights Reserved